Nieuwsbrieven

Augustus 2023 - Nieuwsbrief over de opfriscursus, volleybal-ouders, het vangnet voor je trainers en sportakkoord cursussen

Nieuwsbrief

Een nieuw seizoen staat voor de deur, de teamindelingen zijn gemaakt, tijd voor weer een mooi volleybalseizoen. Deze nieuwsbrief gaat over wat je in dit nieuwe seizoen kan doen om nog sterker te starten.

Heb je vragen? Stel ze ons en we helpen je zo goed mogelijk!

 ———–

Uitgelicht: De opfriscursus!

In de vorige nieuwsbrief hebben we het al even gehad over de opfriscursus. We krijgen erg veel vragen wat je bij deze cursus leert en dat is lastig, want dat weten wij niet van tevoren. Het mooie van deze cursus is dat deze helemaal is toegespitst op de deelnemende trainers. We beginnen dan ook met een inventarisatie. Wat willen jullie leren? Waar heb je moeite mee? In welke situatie weet je even niet meer wat je moet doen? Na de inventarisatie gaan we aan de slag op het veld, want van stilzitten is nog nooit iemand een goede trainer geworden. Dus al volleyballend, samen met de andere trainers leren gericht op jouw hulpvragen. Een cursus die altijd veel energie geeft en je als trainer weer meer creativiteit leert. Het zorgt ervoor dat je trainers zich blijven ontwikkelen en het biedt ook teambuilding voor het trainersgilde van jouw vereniging – Deze kans mag je dus niet laten liggen!

Voor wie is deze cursus: Voor ALLE trainers, van beginners tot zeer ervaren trainers, voor alle niveau’s.

Duur van de cursus: 2 trainingen van elk 2,5 uur

Inhoud van de cursus: geen vast format, we doen wat de deelnemers vragen

Vorm: een actieve cursus op het veld.

Prijs: 850€ – maar nu gratis dankzij het sportakkoord! (alleen de zaalhuur is voor de vereniging)

Meer weten of opgeven? Klik hier

———-

De gevoelige snaar van (sport)verenigingsouders

Sportouders zijn een zegen als ze betrokken zijn bij hun kind(eren) – dat is echt het allerbelangrijkste -, maar ook als ze zich medeverantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de vereniging. En dan gaat het niet meteen over een zware bestuurs- of trainersfunctie, maar broodjes smeren bij een toernooi, fruit snijden voor na de training of tellen bij een wedstrijd is al heel erg fijn!

Sportouders zijn een plaag als ze alleen commentaar hebben op de organisatie binnen de vereniging, als ze de vereniging als goedkope een kinderopvang zien, of als ze er nooit zijn en het kind daar wel behoefte aan heeft.

Welke van deze twee het wordt in jouw vereniging, heb je min of meer zelf in de hand. Eerder schreef ik al over het consumentengedrag van de leden (en ouders), maar er zijn meer factoren waar je invloed op hebt:

Fase 1: Kennismaken met de vereniging

Als ouders hun kroost voor de eerste keer naar de vereniging brengen, is nagenoeg geen ouder zo bruut om het kind uit de auto te gooien en succes te wensen. Deze eerste keerkomen ze binnen en dit is je eerste kans om een warme kennismaking te organiseren. Een plek waar je je welkom voelt is een plaats waar je graag komt! Zorg dus voor een warm bad. En hoever je daarin gaat is aan jou.

–      Het minimale wat je kan doen, is zorgen dat er iemand is die het kind en de ouder ontvangt. Deze gastheer/gastvrouw zorgt ervoor dat ouder en kind naar de trainingsgroep gaan. Kind gaat aan de slag, ouder en gastheer/gastvrouw blijven even kijken en daarnakrijgt de ouder een uitleg over de vereniging. Wat kan de ouder van de vereniging verwachten? Hoe zorgen jullie dat het leuk en veilig is voor het kind? Wie waarvoor bevraagd kan worden? En niet onbelangrijk; wat verwachten jullie van de ouder? Begin hierbij vooral dat jullie het belangrijk vinden dat de kinderen het super fijn vinden als de ouders bij de (thuis- én uit)wedstrijden zijn, daarnaast zijn er regelmatig kleine klusjes waar de ouder goed bij kan helpen – geef vooraf aan aan de ouder, dat je verwacht dat ze de eerste training gedurende de hele tijd ook aanwezig zijn, zodat dit gesprek gevoerd kan worden!

–      Als je dit wat verder op wilt pakken zorg je voor een buddy voor de ouder, iemand die deouder op weg gaat helpen binnen de vereniging, iemand die de vraagbaak is voor de ouder. Die ervoor zorgt dat er meteen een telefoonnummer wordt uitgewisseld zodat de buddy en de ouder elkaar makkelijk kunnen vinden.

–      Organiseer een nieuwe leden bijeenkomsten waar een ouder aanwezig geweest moet zijn, voordat de kinderen lid kunnen worden. Dit klinkt lastig, we zijn immers blij met elk lid, maar dat ook verplichtingen horen bij het lidmaatschap kan niet vroeg genoeg genoemd worden. Op de nieuwe leden bijeenkomst maak je als bestuur kennis met de ouders, vertel jeover de missie en visie en de processen van de verenigingen (hoe komen we tot de wedstrijden, hoe komen we tot de teamindelingen en wat is daarbij nodig). Zorg ervoor dat minimaal de voorzitter en de tc aanwezig zijn en een aantal ouders die al langer betrokken zijn bij de vereniging. Zij zijn op deze avond gastheer/gastvrouw en kunnen laagdrempelig vragen beantwoorden. Geef deze ouders duidelijk aan wat je van ze verwacht, dat ze niet samen aan een tafeltje gaan zitten en verder geen nieuwe ouders spreken… Vergeet niet dat reeds verbonden ouders van jeugdleden als beste weten wat de sportdeelname voor het kind doet, deze ervaring delen maakt ook dat nieuwe ouders met een heel andere blik naar de vereniging gaan kijken.

Voorbeeld uit de praktijk: Een formatie-dansgroep van wereldniveau merkt dat er weinig aanwas is bij de jeugd en voor het behouden van het (hoge) niveau is het belangrijk dat er nieuwe jonge leden bijkomen. Echter formatiedansen kent niet eenzelfde populariteit als bijvoorbeeld voetbal. Het bestuur realiseerde zich dat een belangrijke rol voor de beslissing van de sport van kinderen ligt bij de ouders, dusbij een grote danswedstrijd voor basisschool kids werd er flink ingezet op de ouders. De ouders die eerder hebben gezien wat voor positieve effecten het dansen op hun kinderen heeft gehad heeft de bezoekende ouders als gastvrij opgevangen. Daarbij hebben zij -als ambassadeur- verteld over de groei van de kinderen, een krachtigere houding, beter presentatie vaardigheden, meer uitstraling. Dit heeft een erg positief effect gehad op de nieuwe ouders!

Fase 2: De verbinding koesteren

Als je dit warme welkom hebt verzorgd, ben je er nog niet. Want om verbinding met elkaar te houden moet je minimaal contact met elkaar blijven houden. Dus zorg voor gezelligheid op de tribune bij de wedstrijden (en trainingen). Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een gesprek met vreemden aan te gaan. We willen natuurlijk graag dat de ouders elkaar leren kennen, ook dat is een “team” binnen de vereniging! Niet onbelangrijk is dat kinderen het heel goed doorhebben als een ouder wegduikt achter een krant of mobieltje en juist graag willen dat de ouders ook kijken naar de sportertjes.

Hoe zorg je ervoor dat ouders elkaar leren kennen?

De meest makkelijke manier is zo nu en dan een verbinder op de tribune tussen de ouders zetten die zorgt dat er leuke gesprekken ontstaan – dit is een leuke taak voor de voorzitter of iemand anders van het bestuur. Hiermee maak je je als bestuur zichtbaar en bekend én jij leert jouw leden kennen. In de weken dat er geen aanjager zit leg je kaartje met vragen op de tribune a-la de pickwick theezakjes. Dan hebben degene die zelf geen idee hebben waarover te praten, een klein handvat.

Fase 3: vragen om de tijd van de ouders

Als je mensen kent en ze kennen jou, als je ze waardeert voor het aanwezig zijn, dan het tijd om om de tijd van de ouder te vragen. Een onderzoek naar filantropie heeft aangetoond dat tijd het meest waardevolle is wat mensen weg te geven hebben, tijd is tegenwoordig schaarser dan geld! Daarom zie je veel ouders die hun taak graag afkopen, maar dat staat haaks op het verenigingsprincipe!

Tips:

  1. Ga echt met oprechte interesse in gesprek met de ouder, heb niet alvast een lijstje met vrijwilligerstaken in je hoofd, dat merkt een gesprekspartner echt wel!
  2. Zorg ervoor dat ouders regelmatig horen (op de tribune en in gesprekken) en lezen in de nieuwsbrief dat de vereniging zo blij is met de ouders. Zeker op de momenten dat ouders zich echt zichtbaar maken is dit heel belangrijk, iedereen wordt graag gezien.

Kortom…. Zijn jouw sportouders een zegen of een plaag voor de vereniging? Begin met aandacht geven, dat maakt de kans dat ze een zegen zijn, veel groter.

 ———–

Hoe zorg je goed voor je trainers.

De trainers zijn het kapitaal van de vereniging, maar het is ook bekend dat trainers erg vluchtig goed zijn. Dat maakt het zo spannend om te investeren in je trainers door bijvoorbeeld opleidingen te organiseren*. Echter is de organisatie om je trainers heen inrichten een goede manier om je trainers optimaal te ondersteunen. Wie heeft welke rol in dit vangnet?

  1. De Technische commissie: organisatorisch ondersteunend
  2. De veilig sportklimaat commissie: zorgt voor ondersteuning op specialistisch gebied gericht op gedrag van de jeugdsporters
  3. De trainersbegeleider: Deze ondersteund op het gebied van pedagogiek en didactiek.

Om het vangnet extra stevig te maken hebben steeds 2 partijen een domein “in portefeuille”: De technische commissie en de veilig sportklimaat commissie zijn verenigend bezig, de veilig sportklimaat commissie en de trainersbegeleider hebben beide een focus op het veilig sportklimaat en de trainersbegeleider en de technische commissie zijn ook volleybal-technisch bezig.

Informeer je trainers over deze ondersteuning en je trainer heeft niet meer het gevoel dat ze er helemaal alleen voor staan. Dat ze terug kunnen vallen op anderen op het moment dat ze even vastzitten in hun rol. En dat maakt dat ze met meer plezier en daarmee ook langer training blijven geven!

  • PS die investeringen vallen nu erg mee vanwege het sportakkoord!

 ———–

Sportakkoord cursussen:

Het Sportakkoord 2.0 is gestart en dat betekent dat er best veel mogelijkheden zijn voor opleidingen en bijscholingen. Hieronder een opsomming:

Beginnerscursus 2 dagdelen praktische cursus voor beginnende trainers
Pubertraining (thema cursus) 2 dagdelen, theoretische en praktische cursus voor trainers van pubers
Speeltuincursus (thema cursus) 2 dagdelen voor bestuurders en trainers die de volleybalspeeltuin willen opzetten
Opfriscursus (thema cursus) 2 dagdelen voor alle trainers, we werken vanuit de vraag van de deelnemers
TC cursus 2 dagdelen voor de technische commissie leden
Positief coachen en/of tactisch coachen (thema cursus) 2 dagdelen voor de trainers die meer willen weten over mentaal coachen en/of tactisch coachen
Beachvolleybal (thema cursus) 2 dagdelen voor beachtrainers
Maart 2023 - Nieuwsbrief over de technische commissie en talentontwikkeling - het nieuwe sportakkoord - samenwerkingen en vrijwilligers vinden

Hoi,

Eindelijk weer eens een nieuwsbrief van de VolleybalTrainersAcademie in je inbox, waarin we het hebben over De Technische Commissie en talentontwikkeling en hoe je dit breder kunt inzetten, over de samenwerking met volleybalscholen NJOI en Compaen. Verder vertellen we over de kracht van repeterend opleiden en over hoe je meer vrijwilligers betrekt bij je vereniging.

Wist je al dat het sportakkoord doorgaat? Ook hier vertellen we je meer over.

Heb je vragen, mail ons dan!

Groet,

Ine

De Technische Commissie en talentontwikkeling

De technische commissie heeft de belangrijkste taak van de vereniging: de technische commissie zorgt er namelijk voor dat iedereen aan het volleyballen blijft, liefst ook nog op zijn of haar eigen niveau. De manier om dit te doen is een technisch beleid op te stellen. Je wilt namelijk geen discussie met ouders over of hun dochter toch niet in een ander (vaak hoger) team thuishoort. Ook wil je geen discussie met een trainer over de vergoeding die veel hoger is bij een andere trainer van een soortgelijk team.
Het is dus belangrijk dat je altijd kan uitleggen wat je doet en daar helpt een actueel beleid bij.

Een van de onderwerpen in het beleid is talentontwikkeling. Bij talentontwikkeling denken wij heel vaak aan de jeugd die goed kan volleyballen. En natuurlijk is dat ook een talent en het is ook heel gaaf als je dergelijke spelers in je vereniging mag begeleiden. Wat we helaas vaak zien is dat er zoveel aandacht naar de volleybaltalenten binnen de vereniging gaat (denk aan artikelen in de krant, met een bus naar het NOJK om aan te moedigen, de beste trainers, een trainingspak van de vereniging, etc), dat de andere jeugd zich niet gezien voelt. Dat gaat je op den duur leden kosten en bedenk wel dat je talentvolle jeugd alleen maar bij jouw vereniging blijft zolang ze daar uitgedaagd blijven worden. Daarna gaan ze naar een andere vereneniging, een hoger team, papendal of zelfs naar het buitenland. Jouw vereniging blijft (hopelijk trots) achter met de mindere goden – die wel erg van het volleybalspel houden.

Waarom zou je het hoofdstuk talentontwikkeling niet breder insteken?

Lees meer

————————————

Collegetour van Saskia van Hintum groot succes

Saskia van Hintum heeft in de maanden oktober 2022 t/m februari 2023 voor de volleybaltrainersacademie 4 bijeenkomsten verzorgd, gericht op haar visie op de belangrijkste technieken van het volleybal; Serveren, verdediging, spelverdelen & aanvallen. Elke bijeenkomst een ander thema, welke heel veel kennis voor de deelnemers heeft opgeleverd.

In totaal hebben 74 personen een of meerdere bijeenkomsten van de collegetour gevolgd en daar zijn we super blij mee.

PS. Omdat wij het belangrijk vinden dat trainers zich blijven ontwikkelen mogen de VT2 en VT3 trainers van de Volleybaltrainersacademie tot 4 jaar na de start gratis deelnemen aan de clinics van de volleybaltrainersacademie!

Hier een kleine impressie ter lering en vermaak:

————————————

Volleybalscholen en de Volleybaltrainersacademie

Op steeds meer plaatsen in Nederland zijn volleybalscholen actief. Hier zijn ervaren trainers gedreven door passie om kennis door te geven en liefde voor het volleybalspel bezig met de ontwikkeling van jeugdige volleybalspelers, met als doel volleyballers langer bij het volleybal te behouden. De impact van de training aan jeugdige volleyballers is pas echter optimaal als ze naast de volleybalschool ook echt goede trainingen krijgen op de eigen vereniging van de eigen trainer. Daarom gaat de NJOI volleybalschool en ook de Compaen volleybalschool samen met de Volleybaltrainersacademie de VT2 opleiding organiseren bij de volleybalschool locaties. Daarnaast zullen op deze locaties ook clinics worden georganiseerd, en bij de NJOI locaties zal een blended VT3 opleiding worden georganiseerd.

Lees meer

————————————

De kracht van repeterend opleiden van volleybaltrainers

 

Het verloop van trainers is een probleem van veel verenigingen. Trainers komen en trainers gaan, of ze stoppen na één of twee jaar. Hoe kan je je trainers beter behouden voor je vereniging?

Lees meer

————————————

Hoe betrek ik meer vrijwilligers?

Het ontwikkelen van een trainersfilosofie zonder veel reistijd en niet meer wachten op een volle deelnemersgroep!
“Onze leden gedragen zich als klant. Ze verwachten van alles, maar doen er niets voor terug. Nu moeten wij met een klein groepje mensen de club draaiende houden. Nederland is toch wereldkampioen verenigen… De cultuur verandert, het individualisme slaat toe of misschien door. Vroeger was alles beter!”

Aldus het gemiddelde relaas wat ik bij verenigingen hoor.

Herken je dit?
En wil je weten hoe je meer vrijwilligers kan binden?

Lees meer

————————————

Het sportakkoord gaat door!

Vanaf 1 maart 2023 kunnen we weer trainersopleidingen en de TC-cursus via het sportakkoord aanvragen.
Vanaf 1 april kunnen we starten!

De beginnerscursus en de TC-cursus zijn weer gratis, evenals de cursus coaching (gericht op positief en tactisch coachen).
De VT2 is te volgen met een kleine eigen bijdrage.

Lees meer

————————————

Wensen voor clinic of cursus

Heb je wensen voor een clinic of een cursus? Of wil je bij jouw vereniging een clinic of cursus laten verzorgen?

Laat het ons weten!

We hopen je natuurlijk te zien bij een van onze trainingen of clinics

Wat ervaren trainers bij een opleiding?

De Volleybal Trainers Academie verzorgd ook buiten Nederland de trainersopleidingen. In Augustus zijn we op Saba en St Eustatius. Alle mooie leerpunten die we daar opgaan doen, zullen we natuurlijk delen tijdens de VT2 en VT3 opleidingen. Hoe dat de trainers daar bevallen is? Eigenlijk net zoals de trainers in Nederland onze opleidingen vinden: