Technische commissie

Als TC lid bent u ooit begonnen aan een belangrijke taak binnen de vereniging. Maar wat wordt er nu precies van u verwacht? Wat kan u doen om uw trainers goed te ondersteunen. Hoe selecteert u de juiste trainer voor het juiste team? En die teamindelingen….. wat kan je daar mee doen? Speciaal voor de TC wordt er op verschillende locaties een beginnerscursus georganiseerd.

Tijdens de beginnerscursus voor de Technische Commissie gaat u samen met andere leden van de Tc van andere verenigingen aan het werk om uw rol duidelijk te krijgen. 

Inhoud opleiding

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van circa 3 uur onder leiding van de opleider. Tijdens de bijeenkomsten worden werkvormen aangeboden en gaan de deelnemers zelf actief aan de slag.

Aan de orde komen de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de technische commissie. Er is aandacht voor de jaarplanning van de tc, het opleiden en begeleiden van trainers, teamindelingen en de plaats van de tc binnen de vereniging. 

Het uitgangspunt van de opleiding is het bieden van een hoge kwaliteit voor deelnemers door de opleiding individueel en praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat de vragen die leven bij de deelnemers voorrang hebben boven het geplande programma.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor ervaren en minder ervaren leden van de TC en commissies gerelateerd aan de TC.

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur gegeven met tussenpozen van enkele weken.

Kosten opleiding

De kosten van de cursus bedragen 65euro per persoon of 550euro pp voor een in company traject. Hierbij kunnen maximaal 20 deelnemers aansluiten. In geval van het in company traject komen de accommodatie kosten voor rekening van de organiserende vereniging. 

Sportakkoord: In 2021 en 2022 is de cursus voor de TC via het sportakkoord gratis te volgen. Neem contact op voor meer info.

Examen en afsluiting

Aan deze cursus is geen diploma en dus geen examen verbonden. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.

Inschrijfformulier

Inschrijving voor de Opleiding voor de Technische commissie

10 + 14 =