Beginnerscursus Coachende ouders bij CMV jeugd

De toekomst van de vereniging zit in de jeugd. En voor de jeugd is de vereniging vaak afhankelijk van de ouders. Veel ouders willen wel ondersteunen door bijvoorbeeld de coaching op zich te nemen echter ze kennen de sport onvoldoende. 

De Beginnerscursus voor de coachende CMV ouder leidt op tot een CMV coach. Tijdens de cursus leer je de basis van de CMV technieken aan de hand van de cmv-niveaus. Natuurlijk wordt hier ook veel aandacht gegeven aan de manier van omgang met de jonge doelgroep en hoe een succeservaring goed kan combineren met voldoende uitdaging. De ouders gaan deze ervaring aan door zelf het spel te spelen. Dus….. sportkleding aan!

Inhoud opleiding

Ouders van CMV jeugd die de basis zoeken van de CMV technieken, spelregels en plezier in bewegen kunnen aansluiten bij deze cursus. De vaardigheden worden aangeleerd in de CMV volleybalcontext. 

De cursus beslaat 2 bijeenkomsten van 2 uur of 4 bijeenkomsten van 1 uur tijdens de CMV lessen van de kinderen. Voor de cursus is een CMV veld nodig. Minimaal 70% van de cursus is praktijkgericht. De theoretische onderdelen bestaan uit: toegepaste psychologie, doelgroepkennis en Spelregelkennis. 

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor de niet volleyballende ouders die de CMV jeugd gaan begeleiden bij de wedstrijden. 

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur (of 4 bijeenkomsten van elke 1 uur). Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur gegeven met tussenpozen van enkele weken.

Kosten opleiding

De cursus kost € 750. Aan de cursus kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen.

Examen en afsluiting

Aan de beginnerscursus is geen examen verbonden.

Vervolg na de opleiding

Na deze cursus kan de enthousiaste ouder de beginnerscurus voor de CMV trainer gaan volgen of meteen doorstappen naar de VT2 CMV

Inschrijfformulier

Inschrijving voor de Beginnerscursus

8 + 3 =