Trainerscursus Sportief Coachen

Een wedstrijd spelen zonder goede coach is een uitdaging en coachen en trainern zijn 2 verschillende vaardigheden. Goede coaches weten de spelers in het veld uit te dagen en zorgen ervoor dat sporters in de wedstrijd kunnen excelereren. Dat maakt dat sporters langer deel uit zullen maken van de sportverenging.

De trainerscursus positief coachen leidt op tot een volleybalcoach die werkt in de breedtesport en is voornamelijk gericht op ABC jeugd en seniorenvolleybal. Tijdens de cursus leer je de diverse coachingsvaardigheden. Natuurlijk wordt hier ook veel aandacht gegeven aan de manier van omgang met de doelgroep en hoe een succeservaring goed kan combineren met voldoende uitdaging.

Inhoud opleiding

Trainers en coaches die de basis zoeken van coachingsvaardigheden en plezier in het spel willen kunnen inzetten tijdens de wedstrijd kunnen aansluiten bij de cursus. De vaardigheden worden aangeleerd in de volleybalcontext. De opleider stelt aan de hand van de ervaring van de deelnemers het definitieve programma op.

De opleiding beslaat 2 bijeenkomsten van 2 uur in de zaal. Minimaal 70% van de cursus is praktijkgericht. De theoretische onderdelen bestaan uit laagdrempelige toegepaste psychologie.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor alle trainers en coaches

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur gegeven met tussenpozen van enkele weken.

Kosten opleiding

De cursus kost € 750. Aan de cursus kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen.

Examen en afsluiting

Aan de beginnerscursus is geen examen verbonden.

Vervolg na de opleiding

Na de cursus kan de coach doorstromen naar de VT2.

Inschrijfformulier

Inschrijving voor de Coachingcursus

14 + 15 =