beginnerscursus voor de Senioren trainers

De continuïteit van de vereniging wordt mede bepaald door het niveau van de aangesloten trainers en de trainingen. Goede trainers en uitdagende trainingen zorgen ervoor dat sporters kunnen groeien in de sport en maakt dat sporters langer deel uit zullen maken van de sportverenging.

De Beginnerscursus volleybaltrainer leidt op tot een volleybaltrainer die werkt in de breedtesport en is voornamelijk gericht op seniorenvolleybal. Tijdens de cursus leer je de basis van training geven en opbouw van technieken. Natuurlijk wordt hier ook veel aandacht gegeven aan de manier van omgang met de senioren doelgroep en hoe een succeservaring goed kan combineren met voldoende uitdaging.

Inhoud opleiding

Startende trainers die de basis zoeken van trainingsvaardigheden, beweegvaardigheden en plezier in bewegen kunnen aansluiten bij de cursus. De vaardigheden worden aangeleerd in de volleybalcontext. De opleider stelt aan de hand van de ervaring van de deelnemers het definitieve programma op.

De opleiding beslaat 2 bijeenkomsten van 2 uur in de zaal. Minimaal 70% van de cursus is praktijkgericht, waarbij alle basisvormen van bewegen een belangrijke rol spelen. De theoretische onderdelen bestaan uit: toegepaste psychologie, trainingsleer en bewegingsleer. Tijdens de bijeenkomst wordt steeds aandacht besteed aan hoe de trainers een netwerk binnen de vereniging kunnen vormen om ervoor te zorgen dat trainers zich blijven ontwikkelen en welke rol het bestuur en de tc hierin kan spelen.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor de startende trainers 

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur gegeven met tussenpozen van enkele weken.

Kosten opleiding

De cursus kost € 750. Aan de cursus kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen.

Examen en afsluiting

Aan de beginnerscursus is geen examen verbonden.

Vervolg na de opleiding

Na de cursus kan de trainer doorstromen naar de VT2.

Inschrijfformulier

Inschrijving voor de Beginnerscursus

8 + 13 =