Opfriscursus

Als trainers een cursus (beginners of VT2) hebben gevolgd, zijn ze enthousiast, hebben ze veel nieuwe ideeen en hebben ze vooral weer veel zin om training te geven. Vaak zien we dat trainers langzaam terugvallen in het oude gedrag. Daarom adviseren we de TC een of twee keer per jaar een leuk moment met de trainers te organiseren om oefeningen en kennis uit te wisselen. Als dat de vereniging niet zelf lukt, is het mogelijk een van onze opleiders in te huren voor een opfriscursus van 2 bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staat de vraag van de trainer centraal. Dat betekent dat we geen vast programma afdraaien, maar daar mee aan de slag gaan, wat de trainers bezig houdt. Dit zorgt voor betere en enthousiaste trainers die langer bij de vereniging actief blijven!

Inhoud opleiding

Trainers kunnen hulpvragen kwijt bij deze cursus die minimaal 80% praktijkgericht is. Er is geen vooraf vaststaand programma omdat wij het belangrijker vinden dat de trainers worden geholpen met hun specifieke hulpvraag!

De opleiding beslaat 2 bijeenkomsten van 2 uur in de zaal. De theoretische onderdelen bestaan uit laagdrempelige toegepaste psychologie.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor de alle trainers. Binding van de trainersgroep is een van de subdoelen van de cursus.

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur gegeven met tussenpozen van enkele weken.

Kosten opleiding

De cursus kost € 750. Aan de cursus kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen. Deze cursus valt onder het sportakkoord en kan dus gratis worden gevolgd (zaalhuur is voor de vereniging, proces van aanvragen wordt samen met de vereniging doorlopen)

Examen en afsluiting

Aan de opfriscursus is geen examen verbonden.

Vervolg na de opleiding

Na de cursus kan de trainer doorstromen naar de VT2 of VT3, afhankelijk van wat de trainer al heeft qua opleiding.

Inschrijfformulier

Inschrijving voor de opfriscursus

14 + 9 =