Pubers trainen? Een vak apart!

 

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. De hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, zoeken grenzen op en zijn altijd op zoek naar het nut en de zin van de opdrachten die ze krijgen. Dat is niet alleen vervelend voor jou als trainer, maar ook voor de jongeren zelf! Want niet alleen in de sport, maar ook op school en daarbuiten wordt er veel van hen gevraagd.

Wat op school vaak niet mogelijk is, kan in de sport wel… Laat pubers zelf hun doelen stellen, laat ze reflecteren op hun eigen inzet en doorzettingsvermogen, laat ze ervaren wat ze wel en wat ze nog niet kunnen. Verlang niet altijd het heilige vuur, maar creëer een plezierige sportomgeving waarin zij zich gezien en gehoord voelen. Jij als trainer bent in staat pubers meer te betrekken in hun eigen ontwikkeling, als jij daar met jouw training op inspeelt, terwijl ze het volleybalspel aangeleerd krijgen.

In deze (bij)scholing krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om tijdens trainingen betrokkenheid bij jongeren te vergroten. Belangrijke onderdelen van de (bij)scholing zijn: betrokkenheid creëren, doorzettingsvermogen, de waarde van plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelfontdekkend leren. Oftewel: de jongeren worden zich bewust van wat ze hebben geleerd en bereikt.

En het allermooiste? Het training geven wordt een stuk leuker!

Inhoud opleiding

Trainers kunnen hulpvragen kwijt bij deze cursus die minimaal 80% praktijkgericht is. Er is geen vooraf vaststaand programma omdat wij het belangrijker vinden dat de trainers worden geholpen met hun specifieke hulpvraag. Wel is de eerste bijeenkomst theoretisch van aard en de tweede bijeenkomst vindt plaats op het volleybalveld.

De opleiding beslaat 2 bijeenkomsten van 2 uur . De theoretische onderdelen bestaan uit laagdrempelige toegepaste psychologie.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor de alle trainers van pubers. 

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur gegeven met tussenpozen van enkele weken.

Kosten opleiding

De cursus kost € 850. Aan de cursus kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen. Deze cursus valt onder het sportakkoord en kan dus gratis worden gevolgd (zaalhuur is voor de vereniging, proces van aanvragen wordt samen met de vereniging doorlopen)

Examen en afsluiting

Aan deze cursus is geen examen verbonden.

Vervolg na de opleiding

Na de cursus kan de trainer doorstromen naar de VT2 of VT3, afhankelijk van wat de trainer al heeft qua opleiding.

Inschrijfformulier

Inschrijving voor de pubercursus

14 + 14 =