De Volleybalspeeltuin

 

Kinderen (en hun ouders) kiezen steeds jonger voor een sport; vaak is die keuze in groep 3 al gemaakt, mede omdat ouders steeds meer het belang inzien van goed leren bewegen. Volleybal wordt meestal pas vanaf 6 jaar aangeboden, wat een logisch gevolg is van een technisch moeilijke sport. Toch zijn er ook kansen om jonge jeugd al te betrekken bij de volleybalvereniging. Door een goed aanbod te organiseren voor de jongsten, zoals het opnemen van de Sportspeeltuin in jullie aanbod, waarbij rekening wordt gehouden met gevarieerd bewegen, werf je nieuwe leden voor de toekomst én draag je bij aan een leven lang sportplezier.

Uit vele onderzoeken blijkt dat de motorische vaardigheden van kinderen steeds minder goed ontwikkeld zijn. Daarnaast zien we steeds meer sportaanbod voor jonge kinderen, waarbij een focus ligt op het technisch aanleren van sportspecifieke vaardigheden. Vanuit de Visie op Jeugdvolleybal streven we ernaar dat kinderen eerst goed leren bewegen voordat ze goed leren sporten. Daarmee stimuleren we uiteindelijk een leven lang plezier in bewegen en sport. Dat is wat wij voor ogen hebben bij de Volleybalspeeltuin. 

Let op! Met het opzetten van een volleybalspeeltuin (of sportspeeltuin) waarbij materialen zoals trampolines en ringen etc worden gebruikt, is er natuurlijk een kans dat er ongelukken gebeuren. Zorg ervoor dat de trainers goed opgeleid zijn en dat je vereniging alles heeft gedaan om ongelukken te voorkomen. Anders kan je als bestuurder verantwoordelijk gesteld worden.

Inhoud opleiding

Bij de opleiding voor de volleybalspeeltuin worden trainers opgeleid die de kids gaan begeleiden in de speeltuin.De opleiding beslaat 2 bijeenkomsten van 2 uur . 

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor trainers met een voorkeur voor het geven van training aan kleuters.

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur gegeven met tussenpozen van enkele weken.

Kosten opleiding

De cursus kost € 850. Aan de cursus kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen. Deze cursus valt onder het sportakkoord en kan dus gratis worden gevolgd (zaalhuur is voor de vereniging, proces van aanvragen wordt samen met de vereniging doorlopen)

Examen en afsluiting

Aan deze cursus is geen examen verbonden.

Inschrijfformulier

Inschrijving voor de volleybalspeeltuin

7 + 4 =