VT2 60+ trainer

De continuïteit van de vereniging wordt mede bepaald door het niveau van de aangesloten trainers en de trainingen. Goede trainers en uitdagende trainingen zorgen ervoor dat sporters kunnen groeien in de sport en maakt dat sporters langer deel uit zullen maken van de sportverenging. De opleiding VT2  oor de 60+er zaalvolleybal leidt op tot een volleybaltrainer die werkt in de breedtesport binnen verenigingsverband met de volleyballers die ondanks het ouder worden willen blijven volleyballen.

Ben jij de volleybaltrainer die graag meer wil betekenen voor je volleybal team en wil je weten hoe je een volleybaltraining opbouwt of hoe je een volleybaloefening uitvoert? Tijdens de trainersopleiding VT2 volleybal leer je dat op een interactieve manier samen met andere volleybaltrainers. Dit is de officiële Nevobo opleiding. Als je slaagt ontvang je het officiële volleybaltrainers diploma.

Inhoud opleiding

Trainers die serieus willen werken aan de training kunnen aansluiten bij de cursus. De vaardigheden worden aangeleerd in de volleybal context op het niveau van de trainingsgroepen zodat de trainers het geleerde meteen in de praktijk kunnen brengen.

De opleiding beslaat 5 bijeenkomsten van 3 uur in de zaal. Minimaal 70% van de cursus is praktijkgericht.

De bouwstenen van de opleiding zijn:

  1. Bijeenkomst 1. Ontwerpen van trainingen en begeleiden van wedstrijden. Gericht op het voorbereiden van trainingen en de warming up.
  2. Bijeenkomst 2. Stimuleren van leren. Gericht op het begeleiden van trainingen en wedstrijden en de Servicetechniek.
  3. Bijeenkomst 3. Begeleiden van Groepsprocessen. Gericht op het reflecteren en evalueren en op de verdedigingstechniek.
  4. Bijeenkomst 4. Presenteren van oefenstof en opdrachten, aandacht voor doelgroepkennis. Gericht op het uitleggen van oefeningen en de techniek Spelverdelen en de Aanval.
  5. Bijeenkomst 5. De lerende professional. Gericht op : Voert trainingen uit, spelsystemen en examentraining.

Het uitgangspunt van de opleiding is het bieden van een hoge kwaliteit voor deelnemers door de opleiding individueel en praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen trainerspraktijk zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de bijeenkomsten, waar hier op ingegaan en op verder gebouwd wordt.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor de enthousiaste serieuze trainers van de 60+ leden.

Deelnemers zijn lid van de Nevobo. Minimale leeftijd is 15 jaar. Deelnemers hebben de beschikking over een geschikte trainingsgroep.

Duur van de opleiding

De opleidingsduur is circa vier maanden.

Kosten opleiding

De van deelname kost € 375 incl examenkosten.

Het is voor een vereniging ook mogelijk de training inhouse te organiseren. De kosten hiervoor zijn € 3.000. Aan de inhouse training kunnen maximaal 14 deelnemers meedoen.

Examen en afsluiting

Om de opleiding af te ronden moeten er een aantal proeven van bekwaamheid met goed resultaat worden afgelegd. Deze proeven staan onder regie van de Nevobo. De VT2 volleybal kent de volgende proeven van bekwaamheid (PVB):
– training geven (praktijkbeoordeling)
– wedstrijd coachen (portfoliobeoordeling)

Vervolg na de opleiding

Na de opleiding kan de opleider doorstromen naar de VT3. Om de licentie in stand te houden moet de trainer 20 licentiepunten in 4 jaar behouden. Deze licentiepunten zijn te verkrijgen door het verzorgen van reguliere trainingen, clinics te volgen en bijvoorbeeld lid te zijn van de NVVO  (https://www.nvvo.org/)

Inschrijfformulier

Inschrijving voor de VT2

13 + 6 =